flag header

Tin tức

big-news-images

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và con đường phát triển của thế giới đương đại

Cách đây 100 năm, quần chúng lao động nước Nga, dưới sự lãnh đạo của chính Đảng tiền phong do Lênin đứng đầu, đã làm nên một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới: Cách mạng Tháng ...

Xem tiếp >>
banner
first-news-picture
RSF lại diễn trò với "Giải thưởng tự do báo ...

Ngày đăng 07/12/2017

Giải tự do báo chí quốc tế (có tên tiếng Anh ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Cách mạng Tháng Mười - Ánh dương luôn chói lọi

Ngày đăng 07/12/2017

LTS: Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã đi vào ... Xem tiếp >>

first-news-picture
TP.HCM chính thức bỏ hộ khẩu trong tuyển dụng

Ngày đăng 07/12/2017

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Niềm tự hào và những bài học quý báu đối ...

Ngày đăng 07/12/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng nói: "Giống như ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Vì nhân dân phục vụ

Ngày đăng 07/12/2017

Là một bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Vận dụng tư tưởng quân sự của Cách mạng Tháng ...

Ngày đăng 07/12/2017

Đã tròn một thế kỷ qua đi, nhưng Cách mạng ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng trong ...

Ngày đăng 07/12/2017

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Cách mạng Tháng Mười - Những giá trị không thể ...

Ngày đăng 07/12/2017

Gần 70 năm tồn tại, Liên Xô là một nhân tố quan ... Xem tiếp >>