flag header

Tin tứcNhàn Đàm

first-news-picture
Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ tự ...

Ngày đăng 11/05/2018

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất nhận diện theo 27 nhóm biểu ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Vui sao nước mắt lại trào

Ngày đăng 30/04/2018

Ngày 30-4 hàng năm từ hơn 40 năm qua được chính thức coi là ngày giải phóng miền ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Phát huy vai trò của chi bộ trong ngăn ...

Ngày đăng 26/04/2018

“Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" là biểu hiện hết sức nguy hiểm đối với sự ... Xem tiếp >>

first-news-picture
"Cầu thủ đa năng"

Ngày đăng 20/04/2018

Trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý, vai trò người đứng đầu liên quan không chỉ ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Liêm Sỉ và Quốc Sỉ!

Ngày đăng 13/04/2018

Liêm Sỉ và Quốc Sỉ là những giềng mối căn bản làm nên địa vị, tiếng tăm, sức mạnh ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Vì sao và phải làm gì?

Ngày đăng 30/03/2018

Vì sao Nguyễn Thanh Hóa từng trực tiếp chỉ huy các chiến sĩ, trinh sát điều ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Tự do sáng tạo hay là đầu độc công chúng?

Ngày đăng 27/03/2018

Ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, song tác động và ảnh hưởng ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Mạng nói???

Ngày đăng 16/03/2018

Với việc sử dụng mạng xã hội, blog cá nhân, ai cũng dễ dàng đăng những bài ... Xem tiếp >>