flag header

Tin tứcNhàn Đàm

first-news-picture
Việc có thể làm ngay về tinh gọn bộ máy, tinh ...

Ngày đăng 09/01/2018

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là công việc hệ trọng và khó khăn vì nó liên ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Kết cục lưu vong của hai kẻ phản bội

Ngày đăng 07/01/2018

Giờ đây, khi mà cả hai người đã có mặt ở một xứ sở mà người ta quen nói tiếng Anh ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Kẻ khó lường nhất

Ngày đăng 29/12/2017

Tôi cho rằng, còn tồn tại những biểu hiện “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Chuyện về tài cao, đức cả

Ngày đăng 29/12/2017

Sau gần chục năm bạn bè xa cách, chúng tôi gặp lại nhau trò chuyện vui vẻ. Khi kể ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Không để các thế lực thù địch thúc đẩy "tự ...

Ngày đăng 25/12/2017

Trước sự chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Những việc làm nghĩa tình của đồng bào Công ...

Ngày đăng 25/12/2017

Nhiều năm qua, đồng bào Công giáo ở TP Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Quay lưng với quá khứ là có tội với lịch sử

Ngày đăng 15/12/2017

QĐND - Tại Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Đừng đánh mất phẩm chất tốt đẹp của người cộng ...

Ngày đăng 15/12/2017

Giản dị trong lối sống không chỉ là một đặc trưng làm nên nét đẹp văn hóa của dân ... Xem tiếp >>