flag header

Tin tứcNhàn Đàm

first-news-picture
(Nghe và Ngẫm): CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÃY NHỚ ...

Ngày đăng 07/12/2017

(Codotphcm) Khi nói về cán bộ, công chức, Bác Hồ đã chỉ rõ đó là những người lao ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Internet không phải là công cụ kích động ...

Ngày đăng 07/12/2017

Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông, đặc biệt ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với Cách mạng ...

Ngày đăng 07/12/2017

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp ... Xem tiếp >>

first-news-picture
TP.HCM chính thức bỏ hộ khẩu trong tuyển dụng

Ngày đăng 07/12/2017

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đã ký quyết định về việc bãi bỏ ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng trong ...

Ngày đăng 07/12/2017

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Cách mạng Tháng Mười - Những giá trị không thể ...

Ngày đăng 07/12/2017

Gần 70 năm tồn tại, Liên Xô là một nhân tố quan trọng quyết định những vấn đề lớn ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua ...

Ngày đăng 07/12/2017

Tham dự tọa đàm có Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ... Xem tiếp >>

first-news-picture
Góp phần kiểm soát quyền lực

Ngày đăng 07/12/2017

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, khi Đảng ta mới giành được chính quyền và tình thế ... Xem tiếp >>