flag header

Tin tứcNhàn Đàm

Bàn về "một ngẫu nghiên ngớ ngẩn" của ông Tương Lai

Ngày đăng 07/12/2017 Lượt xem: 302

Tóm tắt sự việc:
- Đúng ngày 02 tháng 9 năm 2017, ông Tương Lai tuyên bố “chối bỏ mọi liên hệ với Đảng Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên Đảng Lao động Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo”.
- Trước đó, tháng 7, 8 năm 2017, cấp ủy địa phương đã 2 lần mời ông Tương Lai đến văn phòng cấp ủy để trao đổi làm rõ những khuyết điểm và hướng dẫn ông viết bảng kiểm điểm về những vi phạm của mình, đã vi phạm nghiêm trọng tư cách Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Viện lý do được miễn sinh hoạt Đảng và tuổi cao sức yếu, ông Tương Lai không chấp hành và cũng không tiếp xúc, né tránh tiếp xúc với cấp ủy địa phương. Cấp ủy đã trực tiếp đến tận nhà ông để thăm hỏi.
- Ngay sau cuộc thăm hỏi chân tình ấy, ông Tương Lai đã viết bài“Bản giải trình” và phát tán rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Trong đó ông tự đặt ra và “giải trình” về các nội dung không do cấp ủy giới thiệu.
 
Luận bàn:
          Thứ nhất, như mọi người đều biết, ông Tương Lai đã phủ định Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ định cả sự lãnh đạo của Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện trong “Thư ngỏ 61” (tháng 7 năm 2014). Nên tuyên bố bỏ Đảng ngày 02 tháng 9 năm 2017 của Tương Lai không phải là “một ngẫu nhiên ngớ ngẩn”.
          Thứ hai, ông Tương Lai viết “một ngẫu nhiên ngớ ngẩn” từ “cái quyết định xuẩn ngốc một cách tội nghiệp và rất ấu trĩ” mà xem ra “lại chính là một nhân tố thúc đẩy để đưa tới một tình thế đã chín muồi”nhằm biểu đạt “tính nhất quán trong nhận thức và hành động của tôi”.Vậy, cái “quyết định xuẩn ngốc, tội nghiệp và ấu trí” đó là quyết định nào? Đó chỉ có thể là quyết định của cấp ủy, đưa những vi phạm nghiêm trọng của ông Tương Lai về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm ra kiểm điểm trước chi bộ, đảng bộ. Với những khuyết điểm rất nghiêm trọng ấy, ông Tương Lai thừa biết chắc chắn hình thức kỷ luật sẽ là khai trừ ra khỏi Đảng. Vậy nên, ông ta tự tuyên bố ra khỏi Đảng trước khi có quyết định khai trừ không phải là một ngẫu nhiên ngớ ngẩn, mà là một hành động được toan tính một cách kỹ lưỡng.
          Thứ ba, sự toan tính kỹ lưỡng được ông Tương Lai thể hiện bằng cách chọn thời điểm tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng Ngày 02 Tháng 9 - Ngày Quốc khánh - Ngày Bác Hồ khai sinh nền độc lập dân tộc từ quá trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời điểm đó, theo ông Tương Lai là “một tình thế đã chín muồi” và là sự biểu đạt rõ ràng nhất của sự “nhất quán trong nhận thức và hành động” chống Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đi ngược lại mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ đã chọn. Chính sự thừa nhận này, ông Tương Lai đã không “ngẫu nhiên ngớ ngẩn” một chút nào!
          Cuối cùng, mượn đoạn kết trong tác phẩm “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, ông Tương Lai tự đề cao, đánh bóng cho tuyên bố bỏ Đảng của mình, ví như “bài ca duy nhất, có một không hai... nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe”. Ghê quá! Cái chết của con chim hót hay nhất thế gian, là cái chết theo quy luật bản năng sinh tồn của loài chim đó. Còn cái chết của ông Tương Lai là “một ngẫu nhiên ngớ ngẩn”?
 
Kết luận:
          Ông Tương Lai là một “giáo sư”. Ông thừa biết sự phi lý của phép toán khai căn bậc 2 của một số âm là gì. Hãy cùng nhau đọc lại tác phẩm “Chống Đuy - rinh” nổi tiếng của Ăng-ghen, để hiểu rõ hơn biện chứng duy vật của cái ngẫu nhiên và cái tất nhiên trong sự vận động của lịch sử dân tộc./.