flag header

Tin tứcTin tức

CÔNG BỐ VÀ PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 18/12/2018 Lượt xem: 704

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch xét tặng Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ công bố và phát động vào ngày 18 tháng 12 năm 2018 tại Nhà hát Thành phố (Số 7, Công trường Lam Sơn, quận 1). Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM sẽ trao 70 giải, cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo 7 nhóm lĩnh vực:

- Các công trình nghiên cứu, các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới sáng tạo góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; đảm bảo an ninh quốc phòng (20 giải);

- Các tác phẩm, sáng tác của văn nghệ sĩ (5 giải);

- Các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính (5 giải);

- Các sản phẩm truyền thông sáng tạo (5 giải);

- Các giải pháp, mô hình triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; khuyến khích hỗ trợ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững (10 giải);

- Các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao (5 giải);

- Các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản có tính mới ở trình độ quốc gia, quốc tế (20 giải);

Tùy theo số lượng công trình, giải pháp, sáng kiến đăng ký tham gia mà ban tổ chức sẽ quyết định xếp hạng nhất (kèm tiền thưởng 100 triệu đồng), nhì (80 triệu đồng) và ba (60 triệu đồng). Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ khen thưởng những ý tưởng sáng tạo không đạt giải.

Quy chế, tiêu chí xét chọn nhấn mạnh các công trình, giải pháp phải được ứng dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và phát triển thành phố. Việc xét chọn giải thưởng thông qua 5 bước. Từ các báo cáo tóm tắt đề nghị xét tặng, các chuyên gia của hội đồng sẽ thẩm định hồ sơ, chọn lọc, thẩm định công trình, giải pháp, sáng kiến để chuyển hội đồng xét chọn. Hội đồng sẽ xét chọn họp, đánh giá, tổ chức lấy ý kiến đánh giá của bạn đọc, người dân thông qua báo chí. Kết quả đánh giá là thông tin tham khảo quan trọng để hội đồng xét chọn quyết định chọn các công trình, giải pháp sáng tạo.

Trong năm 2018, lãnh đạo TP.HCM đã có chủ trương thực hiện các chương trình khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Đây là một chủ trương đúng đắn, bởi lẽ nếu không có sáng tạo thì TP.HCM sẽ tụt hậu. Tất cả các khó khăn của TP.HCM đều có thể giải quyết được, nếu thành phố thực sự phát huy được sự sáng tạo của người dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ nguồn tài nguyên lớn nhất là 10 triệu dân của TP.HCM và chính sự sáng tạo của người dân sẽ quyết định phát triển thành phố.

Việc UBND Thành phố ban hành quy chế Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM là nhằm cụ thể hóa chủ trương trên. Thông qua việc công bố, phát động và trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ nhất được trao vào tháng 4/2019), chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo động lực cụ thể để phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thành phố, từ đó đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM.

Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 2 năm/lần, các công trình sáng tạo được đề cử có thời gian nghiệm thu hoặc thời gian công bố, áp dụng trước ngày 31/12 của năm trước. Riêng giải thưởng Sáng tạo năm 2019 xét chọn các công trình sáng tạo từ năm 2016 đến 31/12/2017.

Cờ Đỏ TP.HCM