flag header

Trang nhất

  big-news-images

  Quyết liệt phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

  Xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong là một nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng thực hiện hơn 92 năm qua, nhất là trong những nhiệm kỳ gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận, thì ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Khí phách, bản lĩnh, trí tuệ người đi đầu

  Ngày 23/9/1945, quân và dân Sài Gòn đã anh dũng đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cho Nam Bộ kháng chiến và đã cùng cả nước trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ 30 năm cho đến ngày giải phóng 30/4/1975. Lòng yêu nước cháy bỏng, ý chí quật cường với hào khí đất Phương Nam của người Sài ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Không thể để dựa vào hình tượng nghệ thuật để xuyên tạc lịch sử

  Xuyên tạc lịch sử, hạ bệ thần tượng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc là chiêu trò thâm độc và không phải gần đây mới có, thế nhưng những thủ đoạn này ngày một tinh vi và dẫn dụ được rất nhiều người tin, nghe theo. Một trong những kiểu xuyên tạc đó là dựa vào hình tượng nghệ thuật nào để để ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Nghĩ về văn hóa tri ân

  Người Việt Nam ta vốn trọng tình nghĩa, đậm tính tri ân. Đặc biệt, đối với các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, cha ông ta từ trước đến nay đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Chẳng hạn, Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (hoặc Quốc giỗ) là một ngày lễ đặc biệt của Việt Nam, là ngày hội truyền ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Không thể xuyên tạc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Lâu nay, các phần tử phản động, cơ hội vẫn theo đuôi các thế lực thù địch bôi nhọ, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh (di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh) bằng những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Luận điệu phản động của chúng không chỉ xuyên ...

  Xem tiếp >>