flag header

Trang nhất

  big-news-images

  Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng ...

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân… là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, công tác ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Bà Đoàn Thị Giàu: “Hậu phương” vững chắc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”; “Nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội” - cho thấy dù ở vai trò, sứ mệnh của người phụ nữ.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Đồng chí Nguyễn Thị Nhỏ: Nữ chiến sĩ cộng sản gan dạ, kiên trung

  Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), Cờ đỏ TPHCM đăng tải bài viết về đồng chí Nguyễn Thị Nhỏ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn (1930 - 1933).

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Tố Hữu - Thơ chính là cuộc đời và phục vụ cách mạng

  Tố Hữu là một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng là một một cán bộ lãnh đạo cấp cao. Năm 1946, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông làm công tác văn nghệ, tuyên huấn ở chiến khu Việt Bắc và sau đó được giao đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Thơ Tố Hữu rất người và rất thực…

  Lâu nay, một số người – nhất là những người có thành kiến với chế độ - hay rêu rao rằng thơ Tố Hữu thực ra chỉ là một công cụ tuyên truyền, nặng chính trị, ít đời thực. Có lúc, người ta lấy việc ông là một lãnh đạo trong bộ máy đảng để phủ nhận tài năng thơ ca của ông, cho rằng sở sĩ thơ ...

  Xem tiếp >>