flag header

Trang nhất

  big-news-images

  Phản biện hay đạp đổ?

  Hầu như các nhà lãnh đạo của các quốc gia bao giờ cũng có một bộ máy tham mưu hùng hậu về các lĩnh vực, trong đó có những trợ lý, thư ký về báo chí, về viết diễn văn.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Cần tỉnh táo trước những thông tin quy chụp!

  Mới đây, bộ phận tham mưu của Ban Tổ chức Hội nghị đã có nhầm lẫn khi chuẩn bị bài phát biểu cho Thủ tướng tại Hội nghị "Gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ" nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng ở thông tin về nhân thân một số văn nghệ sĩ.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19!”.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Vai trò chủ lực của công tác tuyên giáo về xây dựng Đảng trong tình hình mới

  Công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng đã trải qua những cuộc đấu tranh gay gắt và quyết liệt, nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ mục tiêu lý tưởng của Đảng.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Tháng 7 tri ân

  Có một danh nhân đã nói đại ý rằng một dân tộc có nhiều anh hùng trong chiến tranh là một dân tộc đau khổ. Việt Nam có hơn 9 triệu người có công bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, ...

  Xem tiếp >>