flag header

Tin tứcNhàn Đàm

first-news-picture
10 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng và tư ...

Ngày đăng: 27-07-2018

Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Việt Nam không cần và không chấp nhận đa Đảng

Ngày đăng: 23-07-2018

Dựa trên cơ sở khoa học cụ thể cả về lý luận và thực tiễn, cho ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Suy nghĩ về định hướng xây dựng và phát triển ...

Ngày đăng: 06-07-2018

Một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Đừng ảo tưởng về cái gọi là biểu tình ôn hòa!

Ngày đăng: 19-06-2018

Trong ngày đầu tháng 6 vừa qua, với danh nghĩa phản đối Luật ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Lượng và chất

Ngày đăng: 06-06-2018

Một phút để hỏi, ba phút để trả lời. Điểm đổi mới này hứa hẹn ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống chủ nghĩa cá ...

Ngày đăng: 22-05-2018

Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Đảng và nhà nước ta luôn quyết tâm chống tham ...

Ngày đăng: 16-05-2018

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã luôn đặt mục tiêu ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ tự ...

Ngày đăng: 11-05-2018

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất nhận diện theo ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Vui sao nước mắt lại trào

Ngày đăng: 30-04-2018

Ngày 30-4 hàng năm từ hơn 40 năm qua được chính thức coi là ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Phát huy vai trò của chi bộ trong ngăn ...

Ngày đăng: 26-04-2018

“Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" là biểu hiện hết sức nguy hiểm ...Xem tiếp >>

first-news-picture
"Cầu thủ đa năng"

Ngày đăng: 20-04-2018

Trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý, vai trò người đứng đầu liên quan ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Liêm Sỉ và Quốc Sỉ!

Ngày đăng: 13-04-2018

Liêm Sỉ và Quốc Sỉ là những giềng mối căn bản làm nên địa vị, ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Vì sao và phải làm gì?

Ngày đăng: 30-03-2018

Vì sao Nguyễn Thanh Hóa từng trực tiếp chỉ huy các chiến sĩ, trinh ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Tự do sáng tạo hay là đầu độc công chúng?

Ngày đăng: 27-03-2018

Ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, song tác ...Xem tiếp >>

first-news-picture
Mạng nói???

Ngày đăng: 16-03-2018

Với việc sử dụng mạng xã hội, blog cá nhân, ai cũng dễ dàng ...Xem tiếp >>

first-news-picture
"Ngũ họa, tứ tôn" và "ngọn lửa" cháy lên

Ngày đăng: 13-03-2018

Nay, nhìn khắp trong bờ cõi nước non, nhãn tiền thấy bao sự nhiễu ...Xem tiếp >>