flag header

Tin tứcHồ sơ tư liệu

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH BÀN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Ngày đăng: 27-04-2020 Lượt xem: 933

Bàn về công tác nhân sự, công tác cán bộ của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Theo đó, công tác cán bộ đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của Đảng, của đất nước, cần làm kỹ lưỡng, khách quan.

 Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I/2021. Và công tác chuẩn bị nhân sự là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. 

Cờ đỏ TPHCM lược trích lại những lời dạy của Bác về công tác cán bộ của Đảng:

1. Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư.[1]

2. Mỗi người trong Đảng phải hiểu rằng: lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài. Nghĩa là phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết. Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc.[2]

3. Bất kỳ ở hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ cần phải luôn luôn ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, trí thức và chính trị của mình. Luôn luôn giữ gìn kỷ luật. Luôn luôn xứng đáng một người cán bộ, một người đảng viên.[3]

4. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình.[4]

5. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định.[5]

6. Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chí phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng.

Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.[6]

7. Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta.[7]

8. Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu. rất cần kíp.[8]

9. Sao cho đối đãi đúng với mọi người? Đó là một vấn đề rất trọng yếu. Vì vậy, chúng ta cần phải chú ý mấy việc dưới đây:

Hiểu biết cán bộ,

Khéo dùng cán bộ,

Cất nhắc cán bộ,

Thương yêu cán bộ,

Phê bình cán bộ.[9]

Cờ đỏ TPHCM

(Lược trích từ Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia)

 

[1] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[2] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[3] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[4] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[5] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[6] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[7] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[8] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011

[9] HCM Toàn tập, Nxb CTQG, Tập 5 (1947-1948), HN, 2011