flag header

Tin tứcHồ sơ tư liệu

Cuộc đấu trang với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Ngày đăng: 15-12-2017 Lượt xem: 1315

Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), trên địa bàn TPHCM đã có nhiều đơn vị, tổ chức triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có cách làm mới, lồng ghép với nhiều nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, gắn với đặc thù của địa phương, đơn vị mình. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm từ cơ sở; nêu gương, gắn trách nhiệm thực thi công vụ của người cán bộ, đảng viên và tự soi mình với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đặt ra kế hoạch khắc phục, sửa chữa…

 

Chi ủy Chi bộ Khu phố 2, phường Sơn Kỳ trong một cuộc họp phân tích, đánh giá phiếu khảo sát của đảng viên

 

Cầm trên tay phiếu khảo sát, đánh giá đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Chi bộ Khu phố 2, phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) vừa phát, anh Nguyễn Văn Tr., đảng viên Tổ đảng 5, phân vân không biết tự nhận ở mức độ nào trong 27 biểu hiện. “Thôi, cứ để tập thể chỉ ra cho mình, đúng thì nhận và sửa”, anh Tr. nghĩ vậy, rồi lặng lẽ gấp tờ phiếu khảo sát vào quyển sổ tay, đứng dậy ra về…

Thấy sai quyết sửa cho bằng được

Bí thư Chi bộ Khu phố 2 Lưu Xuân Lý lật giở quyển sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ, nói với chúng tôi: Lúc đầu mới triển khai, có nhiều đồng chí phân vân, không dám tự nhận có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng giống như đồng chí Tr. Sau khi chi bộ phân tích, nói rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05, phải tự soi mình với những việc làm, biểu hiện cụ thể, gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đảng viên, nhiều đồng chí đã mạnh dạn tự nhận, tập trung nhiều ở biểu hiện 4 và 5. Trong 2 biểu hiện này, theo hướng dẫn của Quận ủy Tân Phú, được chia nhỏ thành 8 biểu hiện, nên ai cũng dễ nhận biết để đối chiếu với mình xem ở mức nào. “Ban đầu chỉ có 4 đồng chí tự nhận, sau có thêm các đồng chí M., Tr., A., Th., các đồng chí tự nhận với các biểu hiện như sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh… Khi đã tự nhận ra khuyết điểm của mình thì từng đồng chí đăng ký vào sổ “Học tập và làm theo Bác”, cam kết khắc phục. Đợt sơ kết tháng 5 vừa qua, chi bộ ghi nhận có 8/10 việc làm đăng ký học tập và làm theo Bác đã hoàn thành theo cam kết, trong đó có nhiều việc làm được nhân dân trong khu phố đánh giá cao”.

Cũng với cách làm này, ở Chi bộ Khu phố 9 - Đảng bộ phường Tây Thạnh, lúc đầu cũng chỉ có vài đảng viên tự nhận ở các biểu hiện mang tính chung chung, sau các cuộc họp chi bộ phân tích, gợi ý cho từng đảng viên cách đăng ký việc làm theo Chỉ thị 05, nhiều đảng viên đã tự nhận khuyết điểm và cam kết khắc phục. Trong đó, theo Bí thư Chi bộ Khu phố 9 Lê Văn Nam, có đảng viên H. vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật. Bí thư chi bộ Lê Văn Nam nói: “Đồng chí này còn trẻ, làm chủ một cơ sở may, đã mạnh dạn nhận  khuyết điểm “không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng”. Đồng chí đã cam kết trong 6 tháng khắc phục sửa chữa bằng nhiều việc làm thiết thực theo Chỉ thị 05. Trong đó, đã nhận giúp đỡ 2 hộ nghèo và tạo việc làm cho 4 trường hợp khó khăn trên địa bàn”.

Theo kết quả đánh giá của Quận ủy Tân Phú về các biểu hiện suy thoái của đảng viên, phường Tây Thạnh nổi lên nhiều nhất ở các biểu hiện 3, 5, 7, 14. Cụ thể, 42 trường hợp có biểu hiện liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Kết quả này phản ánh đúng thực chất tình hình nội bộ ở đảng bộ này nhiều năm qua, trong đó tập trung ở những đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền và một số lãnh đạo chủ chốt. Từ đó, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú đã tập trung lãnh đạo, điều chuyển một số đồng chí trong cấp ủy sang nhiệm vụ khác. Đến nay, sau đợt 1 triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tình hình tại Đảng bộ phường Tây Thạnh đã đi vào ổn định. Gần 10% trong tổng số hơn 600 đảng viên của Đảng bộ có các dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã cam kết khắc phục sửa chữa bằng những việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt và công tác, được quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.      

Mô hình “27 x 3”

Thực hiện Chỉ thị 05, Quận ủy Tân Phú đã triển khai nhiều mô hình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, mô hình “27 x 3” được cho là sát thực và dễ nhận biết, đánh giá về những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của mỗi đảng viên. Căn cứ vào 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú chia ra thành nhiều biểu hiện nhỏ trong mỗi biểu hiện, nâng số biểu hiện lên thành 81 (27 x 3). Ví dụ, ở biểu hiện 4 được chia nhỏ ra 4 biểu hiện như: 1- Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; 2- Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; 3- Né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; 4- Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Hay biểu hiện thứ 6 được chia ra 6 biểu hiện nhỏ rất dễ nhận biết trong thực tế như: Nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít, nói một đàng làm một nẻo… 

Theo Phó Bí thư Quận ủy Tân Phú Tăng Hữu Phong, quá trình triển khai mô hình “27 x 3” đã chỉ ra nhiều cách làm sáng tạo gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và TPHCM. Cụ thể, sau khi thu lại phiếu tự đánh giá, cấp ủy sẽ tiến hành phân tích, hướng dẫn đảng viên đăng ký thực hiện việc làm theo nội dung của Chỉ thị 05. Những biểu hiện nào cần làm rõ thì đưa qua kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm và tiến hành giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của đảng viên. Đối với tập thể, kết quả phân tích nổi lên những vấn đề phức tạp, nổi cộm, hoặc có những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về các lĩnh vực trên địa bàn, thì cấp ủy đảng sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Thời gian tổ chức lấy ý kiến hàng năm vào tháng 5 và tháng 10 (trước kỳ báo cáo 6 tháng và phân tích, đánh giá cán bộ, đảng viên của năm).  

Theo Ban Tổ chức Quận ủy Tân Phú, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ quận Tân Phú được lấy phiếu đánh giá là 5.704 (có 646 đảng viên không đưa vào đánh giá do là đảng viên dự bị, đảng viên miễn sinh hoạt Đảng). Kết quả: 5.130 đảng viên không có biểu hiện suy thoái (chiếm 89,94%); 574 đảng viên có biểu hiện suy thoái (chiếm 10,06%), trong đó 315 đảng viên có biểu hiện suy thoái ở 1 biểu hiện, 259 đảng viên có biểu hiện suy thoái từ 2 đến 18 biểu hiện. Hầu hết trong số 574 đảng viên có biểu hiện suy thoái đều cam kết khắc phục và đăng ký thực hiện những việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05.

Từ thực tế thực hiện Chỉ thị 05, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả. Nhiều đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động rất thiết thực; đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong đó, đáng chú ý là cách làm mới của quận Tân Phú, khi các đồng chí cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để triển khai hơn 6.000 phiếu khảo sát, rồi thu lại và đánh giá, phân tích để thấy diễn biến tình hình của cán bộ, đảng viên như thế nào về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và về suy thoái đạo đức, lối sống. Qua đây đã chỉ ra cho chúng ta cách tiếp cận, để có suy nghĩ cách làm, biết được cán bộ, đảng viên mình ở mức nào so với 27 biểu hiện.

Đồng chí TẤT THÀNH CANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

 

 

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/bai-1-cuoc-dau-tranh-voi-nhung-bieu-hien-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-477267.html