flag header

Tin tứcChống DBHB

Đảng viên cần xác định rõ trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội

Ngày đăng: 22-11-2021 Lượt xem: 1122

Ngày nay sự phát triển của internet, mạng xã hội (MXH) là một trong những phương tiện để chúng ta tìm kiếm thông tin và chia sẻ những tâm tư, tình cảm, quan điểm của cá nhân... Chúng ta không thể phủ nhận các lợi ích to lớn mà internet và MXH mang lại, nhưng những tác động tiêu cực của nó cũng không hề nhỏ đối đời sống, đặc biệt là đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong quá trình tham gia MXH, mọi người đều có quyền viết, chia sẻ những gì pháp luật không cấm, qua đó cũng là thể hiện quyền tự do của cá nhân. Tuy nhiên, đối với đảng viên, khi tham gia MXH ngoài việc chấp hành các quy định pháp luật thì khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhất thiết phải chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và khi nói, viết cần bám sát, dựa trên cơ sở các quan điểm, đường lối của Đảng; phải có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên thực tế, nhiều đảng viên khi tham gia MXH đã bày tỏ quan điểm cá nhân, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, sai trái, độc hại, thậm chí đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đánh giá về tình hình sử dụng internet, MXH của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn TPHCM trong Đề án số 05 ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, MXH tại TPHCM” có đoạn: “Nhận thức về trách nhiệm khi dùng MXH của cán bộ, đảng viên chưa cao; có tình trạng cá nhân cán bộ, đảng viên và người dân chia sẻ thông tin xấu, độc, thông tin chưa kiểm chứng trên MXH; tham gia cổ xúy, tuyên truyền, quảng bá cho cái xấu, cái sai, bất chấp hậu quả tiêu cực đối với đạo đức xã hội, với sự ổn định, phát triển của đất nước và thành phố. Trong khi đó, những thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thông tin về những tấm gương người tốt, việc tốt, những phong trào hành động cách mạng của các tổ chức chính trị - xã hội, của đảng viên, đoàn viên, hội viên thành phố nói riêng và cả nước nói chung chưa được lan tỏa rộng rãi trên internet, MXH, chưa thật sự thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, chưa tạo niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, từng bước bộc lộ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, thường xuyên chia sẻ, bình luận trên internet, MXH những nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, hướng lái dư luận có những nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, tiêu cực, thậm chí xuyên tạc, đả kích, đối với tổ chức và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta”.

Thực tế, có những đảng viên khi vào MXH không đọc hết, xem hết nội dung thông tin, không nhạy cảm chính trị mà vội vã chia sẻ bài viết đã được người đăng cố tình lồng ghép vào những nội dung xấu độc, thậm chí xuyên tạc, điều này vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc, phản động trên MXH. Hành động đó của đảng viên không chỉ vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn làm cho cộng đồng mạng bị đầu độc.

Hiện nay, mạng internet nói chung và MXH nói riêng có quá nhiều thông tin giả, thông tin bịa đặt, xấu độc, kể cả các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Người tham gia MXH, đặc biệt là đảng viên, phải tỉnh táo, phân tích, kiểm chứng để xác định tính chính xác của thông tin. Nếu không kiểm chứng tính đúng đắn, chân thực, chuẩn mực đạo đức… mà đã vội chia sẻ, bình luận không đúng thì dẫn đến tiếp tay cho các phần tử phản động, cơ hội chính trị, thậm chí vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Quy định số 37-QĐ/TW nêu một số điều đảng viên không được làm liên quan đến mạng internet và MXH: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng” (Điều 3); “Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” (Điều 4); “Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định” (Điều 5).

Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong việc ứng xử trên mạng xã hội.Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong việc ứng xử trên mạng xã hội.

Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định rõ quan điểm: “Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khắc với các phần tử cơ hội, phá hoại cố tình làm lộ, lọt, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tiếp tay đưa tin sai sự thật lên MXH, kích động, tấn công vào nội bộ. Ngành tuyên giáo, dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức thực hiện mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia MXH phải giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

Đây là những quy định chặt chẽ yêu cầu đảng viên phải tuân thủ nghiêm ngặt khi nói, viết và đặc biệt là khi tham gia MXH. Mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện, đồng thời phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

Ngày nay trong đời sống xã hội, hay trên không gian mạng cái đúng phải được bảo vệ, phát huy; cái sai cần được đấu tranh, ngăn chặn loại bỏ thì chúng ta mới xây dựng được xã hội phát triển phồn vinh và không gian mạng trong lành. Điều này bất cứ công dân bình thường cũng phải làm và có thể làm được thì đảng viên lại càng phải gương mẫu đi đầu. Đảng viên cần xác định trách nhiệm của mình khi tham gia MXH, đó là không chỉ là tỉnh táo, thận trọng khi đăng tin, bài, chia sẻ, bình luận đúng pháp luật, quy định của Đảng, giá trị đạo đức mà còn phải mạnh dạn lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác đối với thông tin xấu độc, phản động.

Như lời đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, từng nói: “Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng smartphone, facebook mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn”.

Nguyễn Chiến Chinh (Theo Website Thành ủy)