flag header

Tin tứcHồ sơ tư liệu

Giới thiệu các nguồn thông tin tham khảo hữu ích

Ngày đăng: 09-04-2018 Lượt xem: 977

Để giúp các đồng chí và các bạn có nguồn thông tin tham khảo chính thống trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bác bỏ luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng, Ban Biên tập Cờ Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu một số nguồn thông tin chính thống, tin cậy được để tham khảo.

1. Các chuyên mục chính thống trên cơ quan báo chí của Đảng:
1.1. Báo Biên phòng: http://www.bienphong.com.vn/dong-…/chong-dien-bien-hoa-binh/
1.2. Báo Công an nhân dân: http://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/
1.3. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://www.dangcongsan.vn/dau-tranh-chong-quan-diem-sai-tra…
1.4. Báo Hải quân Việt Nam: https://baohaiquanvietnam.vn/…/phong-chong-dien-bien-hoa-bi…
1.5. Báo Nhân dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan
1.6. Báo Quân đội nhân dân: http://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh
1.7. Tạp chí Tuyên giáo: http://www.tuyengiao.vn/H…/Bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-Dang
1.8. Tạp chí Quốc phòng toàn dân: http://tapchiqptd.vn/vi/lam-that-bai-chien-luoc-dbhb-20.html
1.9. Trang tin điện tử Biên phòng Việt Nam: http://bienphongvietnam.vn/bd-bien-p…/phong-chong-dbhb1.html
1.10. Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM: https://thanhuytphcm.vn/…/chong-cac-luan-dieu-sai-trai-dien…
1.11. Tuần báo Văn nghệ TP.HCM: 
http://tuanbaovannghetphcm.vn/…/nghien-cuu-phe-binh-trao-d…/
http://tuanbaovannghetphcm.vn/…/nghien-…/doi-thoai-internet/
1.12. Trang tin điện tử Học viện Chính trị Quân sự (Bộ Quốc phòng)
http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/…/dau-tranh-tren-linh-vuc-…
http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/index.php/bai-bao-khoa-hoc

2. Các trang mạng xã hội tin cậy: (ngoài Cờ Đỏ TP.Hồ Chí Minh)
2.1. Đơn vị Tác chiến điện tử.
2.2. Trang thông tin chống phản động (77.000 thành viên).
2.3. Thông tin chống phản động (62.000 thành viên)
2.4. Hội những người ghét bọn phản động (118.000 thành viện).

Ảnh minh họa: Sách Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, mệnh lệnh của cuộc sống, tác giả NGND. Nguyễn Bá Dương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2015, dày 344 trang. Giá bìa 69.000 đồng. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về cuộc chiến trong thời bình: đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay, cũng như những luận cứ cần thiết để đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động. Qua đó, mỗi người, dù ở cương vị nào, nhìn nhận rõ hơn vai trò, ý thức, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháp Mười Đỏ.