flag header

Tin tứcChống DBHB

Không thể phủ nhận thành tựu công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng (bài 1)

Ngày đăng: 02-10-2020 Lượt xem: 453

Trong bối cảnh Đại hội Đảng bộ các cấp đang diễn ra và càng đến gần Đại hội XIII của Đảng, trên mạng xã hội như: danlambao, Tiếng Dân, Việt Tân, chantroimoi, youtube.com và nhiều blog cá nhân như nguyenxuanchau.xxx.com, thongluan-rdp.org… lại càng xuất hiện nhiều bài viết của những người nhân danh yêu nước, yêu Tổ quốc, giả danh dân chủ, dân chủ "cuội" để chống Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc và phủ nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; trong đó không thể không nói đến những kết quả về phòng và chống lợi ích nhóm, chống chạy chức, chạy quyền theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Nói thế để thấy rằng, âm mưu của nhóm người này không có gì lạ, cũng không mới vì nó vốn nằm trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Bởi, thật ra, trong các bài viết này có chăng chỉ là các nhà dân chủ "cuội" đã mượn một sự kiện bổ nhiệm một cán bộ nào đó "gây bức xúc trong dư luận", mượn biểu hiện suy thoái "chạy chức, chạy quyền" của một bộ phận cán bộ, đảng viên… để nói xấu Đảng, phủ nhận toàn bộ kết quả của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng và thường xuyên thực hiện; phủ nhận những kết quả đạt được trong công tác cán bộ; công tác phòng và đấu tranh chống tham ô, tham nhũng… để làm trong sạch Đảng của Đảng ta.

Nói KHÔNG với "sân sau, lợi ích nhóm"

Đọc các bài viết này, nhận diện dã tâm và âm mưu của những tác giả này để thấy những chiêu trò bôi đen, xuyên tạc, nhìn hiện tượng rồi suy diễn, quy kết bản chất theo chủ đích của tác giả nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang kiên trì xây dựng, góp phần nâng cao cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn của của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch là rất cần thiết và cấp bách.

Một là, nhìn nhận thực trạng "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích", nguyên nhân, nguy cơ và tác hại của nó trong đời sống chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chống các biểu hiện của "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" như tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi; lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực…, trong mấy nhiệm kỳ gần đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, khẳng định quyết tâm cao độ của Đảng về kiểm soát quyền lực, ngăn chặn "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" trong công tác tổ chức - cán bộ.

Trong thực tế, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" và Quy định số 205-QÐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” cùng với việc chuẩn bị nhân sự, tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”… đã và đang được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị.

Việc những tổ chức, cá nhân suy thoái, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật bị xét xử, truy tố như Tổng Công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG), Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm),... liên quan đến một loạt sai phạm của nhiều quan chức để trục lợi, tham nhũng; như nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cao cấp đã bị xét xử và chịu những hình thức xử lý thích đáng như Đinh La Thăng (cựu Ủy viên Bộ Chính trị), Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Thông tin-Truyền Thông)… không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tính kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng và chống "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn góp phần cảnh tỉnh, ngăn ngừa tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Vì thế, có thể nói, chưa có nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ Đại hội XII mà Đảng lại ban hành nhiều nghị quyết, quy định, chỉ thị nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức - cán bộ; kiểm tra, giám sát, phòng và chống tham nhũng, "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng như vậy. Nó cho thấy sự kiên quyết, kiên trì của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quyết tâm phòng và chống "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" chứ không phải Đảng thấy mà không chống và "đã hết thuốc chữa" như tác giả[1] viết.

Thực ra, các cơ quan truyền thông của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thậm chí cả mạng xã hội cũng có những thông tin về các vụ việc "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" đã được các cơ quan chức năng phát hiện, tiến hành điều tra, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Nó cho thấy cuộc đấu tranh phòng và chống tham ô, tham nhũng, “chạy chức”, “chạy quyền”, "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" ở Việt Nam đang tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút sự quan tâm của dư luận và các tầng lớp nhân dân.

Ở đâu có quyền lực, ở đó có lợi ích và vì thế cũng sẽ có "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" tiêu cực. Trong bối cảnh hội nhập, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích"   cũng sẽ tiếp tục tác động đến quá trình hoạch định và thực thi chính sách ở tất cả các ngành, lĩnh vực, mọi quy mô, cấp độ, với các hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Trong giai đoạn trước, “Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" hoạt động mạnh mẽ, ráo riết, thậm chí có lúc công khai thì hiện nay, với việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhiều “nhóm lợi ích” tiêu cực đã tan rã; trong đó, không ít thành viên của nhóm bị xử lý kỷ luật, truy tố trước pháp luật. Các “nhóm lợi ích” tiêu cực giờ đây cũng sẽ ẩn mình, từng bước thay đổi phương thức, chờ đợi thời cơ để hoạt động trở lại tinh vi hơn, ráo riết hơn...

Nói thể để thấy, "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" tiêu cực là có thật. Cuộc đấu tranh để phòng, chống, ngăn chặn "Lợi ích nhóm"/"Nhóm lợi ích" bằng cơ chế kiểm soát quyền lực là một công việc vô cùng khó khăn, phức tạp, đang được Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai quyết liệt cũng là có thật. Nó cũng đồng thời cho thấy, đây là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ mà nhân dân Việt Nam đang kiên trì xây dựng. Trong đó, quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam "là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng thời cả Trung ương và cơ sở"...

Vì thế, kiểu nhìn tiểu tiết đánh giá toàn cục, nhìn một vài hiện tượng đơn lẻ trong Đảng để đánh giá bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam chính là một thủ đoạn thâm độc, nhằm bôi đen, hạ uy tín của Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng và tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong nhân dân. Những nhận định kiểu: "Lợi ích nhóm”/“Nhóm lợi ích” là "những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng"; được hình thành "từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp"; "khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất" mà "gần 10 năm qua" các cơ quan ban, ngành chức năng không sao vạch mặt, chỉ tên ra được của tác giả là hồ đồ và sai hoàn toàn... (Còn tiếp)

TS. Văn Thị Thanh Mai

 

[1] Phạm Trần: “Lợi ích nhóm hay băng đảng cướp cơm dân?” đăng trên Danlambao, youtube.com, nguyenxuanchau2019.wordpress.com, thongluan-rdp.org…