flag header

Trang nhất

  big-news-images

  Bầu cử không chỉ là “quyền” mà còn là “nghĩa vụ” của công dân!

  Gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thì xuất hiện một số luận điệu mang tính tiêu cực, thậm chí phá hoại.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Nhận diện một số thủ đoạn xuyên tạc công tác bầu cử Quốc hội

  Trong khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần thì lợi dụng mạng xã hội, hàng ngày, hàng giờ các đối tượng phản động có, cơ hội có, những người "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có (gọi chung là các đối tượng) đã đăng tải các thông ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Truyền thống hào hùng, trách nhiệm lớn lao

  Không chỉ các tổ chức Đoàn, các cấp ủy Đảng cũng cần nhân dịp này cùng xem lại những chủ trương, đường lối đã ban hành và thực thi về công tác thanh niên đã thật sự phù hợp hay chưa.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Những điểm sai trái của luật hải cảnh Trung Quốc

  Ngày 22-1-2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký lệnh ban hành Luật Hải cảnh, trong đó có nội dung cho phép lực lượng hải cảnh (cảnh sát biển) sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài, sau khi dự luật này được Quốc hội nước này thông qua. Gần như ngay lập tức, luật này đã bị cộng đồng thế ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Ngăn chặn các âm mưu xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các ...

  Càng gần đến ngày 23/5/2021- Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thì càng xuất hiện nhiều ý kiến, nội dung chống phá sự kiện trọng đại này. Một trong những nội dung mà các thế lực thù địch, những người mượn danh dân chủ tung tin ...

  Xem tiếp >>